Nederlands

NederlandsShaken | Ashram mantra’s en bhajans

In de ashram zingen we mantra’s en bhajans.

Mantra’s hebben specifieke klanken die een vibratie in ons lichaam opwekken. Het kan een woord zijn, een zin of een tekst met een positieve strekking.

De meeste mantra’s worden al eeuwenlang gebruikt en worden nu ook nog gezongen. Het zingen van een mantra laat de energie in ons lichaam stromen en helpt ons open te staan voor liefde, wijsheid en het goddelijke.

Bhajans zijn liederen van devotie. Ze brengen ons in contact met het hogere bewustzijn en helpen ons geluk en innerlijke rust te ervaren.

Hier vind je de teksten en vertaling van de mantra’s en bhajans die we bij het shaken gebruiken.

 

Trisandya

We beginnen de sessie met het zingen van de Trisandya.

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt
OM is the Earth, Sky, and the Heavens.
Let us meditate on the light of the Sun
and may our thoughts be
inspired by that divine light.
Oṃ nārāyana evedam sarvam
yad bhūtam yacca bhavyam
niṣkalanko nirañjano nirvikalpo
nirākhyātaḥ śuddho deva eko
Nārāyano na dvitīyo’sti kaścit
OM, Narayana is all that has been and what will be,
free from taint, free from dirt,
ever existing and without form,
Holy God Narayana,
He is the only one and there is no other.
Oṃ tvam śivaḥ tvam mahādevaḥ
Īśvaraḥ parameśvaraḥ
Brahmā viṣṇuśca rudraśca
puruṣaḥ parikīrtitaḥ
OM, You are Shiva, You are the Great God;
You are Ishvara, Parameshvara;
You are Brahma, Vishnu, and Rudra;
You are Purusha, the supreme soul, and the source of everything.
Oṃ pāpo’ham pāpakarmāham
pāpātmā pāpasambhavaḥ
trāhi mām puṇḍarikākṣa
sabāhyābhyāntaraḥ suciḥ
OM, I am full of sin, my action is sinful,
I myself am sinful, and my birth is sinful,
save me, O Lotus-Eyed One,
purify my body and mind.
Oṃ kṣamasva mām Mahādeva
sarvaprāni hitankara
mām moca sarva pāpebhyah
pālayasva sadā Śiva
OM, forgive me, Great God,
You who give salvation to all sentient beings,
save me from my sins
and protect me, O Sada Shiva.
Oṃ kṣāntavyaḥ kāyiko doṣaḥ
kṣāntavyo vāciko mama
kṣāntavyo mānaso doṣaḥ
tat pramādāt kṣamasva mām
OM, forgive my wrong actions,
forgive my wrong speech,
forgive my sinful mind,
forgive me for all of my misdeeds.
Oṃ... śantiḥ, śantiḥ, śantiḥ... Oṃ... OM, may there be peace, peace, peace ... OM

 

Gayatri mantra

Tijdens het shaken zingen we de Gayatri mantra, die een sterke vibratie in het lichaam teweegbrengt en onze energiecentra opent.

Om bhur bhuvah svah
tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah prachodayat

Vertaling:

U bent de bron van alle kracht
waarvan de stralen het bestaan verlichten
Verlicht ook mijn hart zodat het ook uw werk kan doen

 

Ganesha

Hare Ganesha, Hare Om, Puja puji Ganesha 2x
Penglebur mala agung, Om Gana, Om Ratu 2x
Sri Ganesha puja stuti, Aksi sembah baktin tityang 2x

Vertaling:

Hare Ganesha hare Om, we vereren en prijzen Ganesha 2x
De verdelger van alle verontreiniging Om Gana Om Ratu 2x
Sri Ganesha die wij vereren, aanvaard mijn lofzang 2x 

 

Om Dum Durgayei Namaha

Om en heil aan de vrouwelijke energie die ons beschermt tegen alle negatieve invloed.

(Ratu heeft gezegd dat Om Dum Durgayei Namaha de wereld zuivert van ziekte en kwaad.) 

 

Mahaguru:

Om Swastiastu Mahaguru, Mahadewa (2x)
Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara (2x)
Guru Sakshath Parambrahma Tasmai Shri Gurave Namaha (2x)

Vertaling

De leraar is als Brahma want hij wekt de kennis in ons op,
als Vishnu want hij stuurt de ideeën/kennis in onze geest naar het juiste pad,
en als Mahesha (Shiva) want hij vernietigt de onjuiste voorstellingen die aan onze kennis kleven en geeft ons inzicht in het wenselijke pad.
Zo is de leraar als onze hoogste God en wij bidden tot onze leraar en tonen hem respect.

 

Lokah Samastah

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Vertaling

Mogen alle wezens overal gelukkig en vrij zijn, en mogen de gedachten, woorden en acties van mijn eigen leven op een of andere manier bijdragen aan dat geluk en die vrijheid voor iedereen.

 

Wayan Sujana, docent Hindoe theologie aan de universiteit van Singaraja (Bali) geeft de volgende uitleg van de bhajans:

In de Ratu Bagus ashram zingen we na de shake sessies drie bhajans in een bepaalde volgorde. Eerst zingen we Hari Ganesha, dan Om Durga Ya Namah en we eindigen met Om Swastyastu Maha Guru Mahadeva.

Deva Ganesha is in de Hindoe theologie een manifestatie van God. Ganesha heeft de taak obstakels op te ruimen, in de wereld of in de spirituele sfeer. We vragen Ganesha ons te zegenen, ons te helpen hindernissen uit de weg te ruimen zodat we spiritueel kunnen groeien.

Als de obstakels zijn verwijderd, bidden we tot Devi Durga (ook een manifestatie van God, de vrouw van Shiva) die de kracht heeft ons te helpen om ons ware zelf wakker te maken, onze eigen oorspronkelijke kracht.

Als onze eigen oorspronkelijke kracht goed werkt voelen we ons in vrede, blij en dankbaar. Daarna zingen we tot Mahadeva, die ook bekend staat als Shiva. Shiva is de bron van eenheid met God.

De drie mantra’s die we zingen hebben een sterke relatie met de kwaliteit van onze spiritualiteit, zodat de kracht van ons ware zelf elk aspect van ons leven kan beïnvloeden. We verbinden ons met het kosmisch bewustzijn, dat vervolgens terugreflecteert naar ons, onze vibraties beïnvloedt en ons in staat stelt te doen wat nodig is.

 

Een groep jonge Balinezen in de ashram hebben deze devotionele liederen opgenomen en Ratu heeft gevraagd om die met ons te delen om zo het Licht te verspreiden.

 

Klik op de player om naar de liederen te luisteren of klik op deze link.

 

 

naar Shaken